Ateliér tvorby – konstrukční

129ATV4

Anotace

Smyslem tohoto ateliéru je naučit posluchače vnímat základní souvislosti, vazby a ovlivňování mezi architektonickým a konstrukčním řešením včetně zapojení dalších potřebných specializací (statika, TZB, případně provádění) na základě jejich předchozího architektonického návrhu. Měl by je naučit vytvořit základní stavební dokumentaci jak ve výkresové, tak v textové podobě včetně prověření úzké vazby mezi stavebním a architektonickým detailem.
Podkladem pro zpracování konstrukčního projektu je vlastní návrh posluchače z ateliérové tvorby ATA1/ATO1, ATV2, AT3 vybraný podle vhodnosti řešené problematiky (bytová nebo občanská stavba).

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129ATV4  Ateliér tvorby – konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 4/7
 • Rozsah studijního předmětu: 0+6
 • Hodin. za týden: 6
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: ateliér
 • Garant(i) předmětu: Ing. Jan Růžička, Ph.D. (K124)
Časový program přednášek a cvičení
Účast povinná v celém rozsahu výuky.
1. – 3.týden / rozkreslení variant konstrukčního systému a jednotlivých částí, vybrání výsledné varianty
4. – 7.týden / půdorysy , řezy, základy
8. týden / kontrolní termín
9. – 10.týden  / detaily stavby (dopracování)
11. týden / hlavní pohled, event. úpravy ostatních
12. týden / situace, průvodní zpráva
13. týden / konzultace
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Kontrola rozpracovanosti cca v polovině semestru (8.týden), průběžné kontroly každý týden.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Výkresová a textová dokumentace dle požadavku zadání.
 • Povinná účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence.
 • Odevzdání práce v termínu.
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu.
 • Účast na kontrolách v průběhu semestru.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
Příslušné vyhlášky a normy, skripta a učebnice kateder konstrukcí pozemních staveb, betonových a zděných konstrukcí, ocelových a dřevěných konstrukcí, technických zařízení budov, firemní literatura, katalogy stavebních konstrukcí, prvků a hmot.

Aktuality

Od 1. 9. 2020 vstupuje v účinnost nová Vyhláška 264/2020 sb. o energetické náročnosti budov.
komentář k vyhlášce viz: https://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/20762-vysla-nova-vyhlaska-c-264-2020-sb-o-energeticke-narocnosti-budov

Podklady

Rozpiska (rohové razítko) – https://cp.sync.com/dl/c431623a0#k9q6gy9j-yu2ixr8d-58zz2kbd-vap9bgne (dwg – 185 kB)

Výuková videa

Udržitelné navrhování – série výukových videí

V následující sérii videí si osvětlíme základní principy, jak lze z titulu naší profese přispět k udržitelnému rozvoji. Mimo jiné si ukážeme, jak si sestavit základní analýzy, jak výhodně využít energii slunce, jak omezit tepelné ztráty a potřebu tepla, jak zajistit letní tepelnou stabilitu a další, a to vše s cílem pomoci Vám navrhovat kvalitní, krásné a udržitelné stavby.

Za finanční podpory

Nové vnitřní soutěže FSv ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2021, č. projektu 1052101A007 (hlavní řešitel: Lenka Ingrišová)

Úvod do série

Ostatní videa

https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=482

Credits

Written & Directed by:  Martin Stark
Consultants: Aleš Brotánek, Anna M. Černá, Antonín Lupíšek, Jiří Novák, Jan Růžička
First assistant director: Anna Marie Černá
Narrated by: Martin Stark, Ladislav Kalivoda, Lee Kelso (EN)
Translation (EN): Anna Marie Černá, Sandra Giormani, Martin Stark
Storyboard artist/graphics by:   Martin Stark
Camera operators: Jiří Mezera, Martin Stark
Edited / sound / visual effects by: Martin Stark

X