Dějiny architektury 1

129DA01

 

Anotace

V přednáškovém cyklu je chronologickou formou zpracován vývoj architektonického konceptu (půdorysného, prostorového, konstrukčního a stylového pojetí) architektury starověku. Součástí přednáškového cyklu je rovněž podrobný rozbor vybraných monumentů, podstatných pro vývoj architektury studovaného období. Ve cvičeních jsou (v oblasti stylové, kompoziční, jakož i typologické) konkretizována témata k problémům české architektury.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129DA01 – Dějiny architektury 1
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 3/5
 • Rozsah studijního předmětu: 2+0
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 3
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zkouška
 • Forma výuky: přednáška
 • Garant(i) předmětu: PhDr. MgA. Josef Záruba Pfeffermann, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení

1. Pravěk – megalitické stavby
2. Egypt – materiály a konstrukce, architektonické prostředky
3. Egypt – pyramidové komplexy a chrámové stavby
4. Blízký východ a Mezopotámie – pravěk, materiály a konstrukce, arch. prostředky
5. Mezopotámie – město, palác, chrám, zikkurrat.
6. Mínojská a mykénská kultura.
7. Řecko – materiály, konstrukce, dórský řád – chrámy
8. Řecko – iónský a korintský řád – chrámy
9. Řecko – typologie dalších veřejných staveb
10. Řím – materiály a konstrukce
11. Řím – typologie veřejných staveb 1
12. Řím – typologie veřejných staveb 2
13. Křesťanská antika

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Rozhodující – 100 %.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Viz. ŠKRANC, Komentáře a doplňky

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X