Architektonické kreslení 3

129XA3K

Anotace

Doporučené kreslení XA3K jsou cvičení pro již pokročilé v kresbě. Pro studenty je zařazeno náročnější komponování obrazu, jež přesahuje rámec reálně viděného zobrazování. Práce na větším formátu- A2 a technikou perokresby předpokládají již nabytou zkušenost z předchozích cvičení povinné výuky. Kresba strojů a dopravních prostředků ve sbírkách Národního zemědělského muzea Praha a Národního technického muzea se stala již tradiční kresebnou průpravou posluchačů. V kompozici jde o prolínání a kombinaci celkového tvaru stroje s detaily nadsazenými v měřítku, které jsou pro jeho funkci v praktickém používání charakteristické. Cílem je procvičit prostorové vidění a schopnost navrhnout vlastní uspořádání kompozice objektu a jeho hmot v daném prostoru. Na tomto základě je dále oceňována kvalita kresebného projevu.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XA3K– Architektonické kreslení 3
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr: 2/1
 • Rozsah studijního předmětu: 0+3
 • Hodin. za týden: 3
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka
Časový program přednášek a cvičení
01 – 02    Sestava geometrických těles
03 – 05   Kresba přírodnin
06 – 08   Kresba strojů NZM
09 – 11     Kresba dopravních prostředků  NTM
12 – 13     Kresba interiéru
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v termínu.
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností. Předmětu XA3K předchází ty to předměty: 129AKR- Architektonické kreslení, 129GPA – Grafická prezentace architektury
Seznam doporučené studijní literatury
 • Monografie výtvarných umělců – kresba, plastická anatomie pro výtvarníky.
 • Ukázky kreseb na Moodle-ostatní https://moodle-ostatni.cvut.cz/course/view.php?id=480

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X