Membránové konstrukce

129XMEK

Anotace

Předmět podává ucelený přehled o membránových konstrukcích v architektuře – historie, základní principy jednovrstvých tažených membrán, vícevrstvých fóliových systémů a konstrukcí gridshell, fyzické modelování, SW (formfinder, Rhiho+GH). Probíhá formou přednášek a praktických cvičení (SW, modelování), na úvod promítání filmu Frei Otto – Spanning the future.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Bc, Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XMEK – Membránové konstrukce
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu:
 • Hodin. za týden: 1,5
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: přednášky, cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.
Časový program přednášek a cvičení

Harmonogram

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X