Praktikum tvůrčí fotografie

129XPTF

Anotace

Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření.
Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných
postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na
diváka.

Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou
posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a
výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý
fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý
autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem.
Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na
fotografii architektury.

Předmět navazuje na předměty „Úvod do fotografické praxe“ a  „Digitální fotografie“
ze zimního semestru, jejichž absolventi budou mít v zápisu přednost. Neobsazená
místa budou moci zaujmout i ostatní studenti s předpokladem základních
fotografických zkušeností a orientace v oboru.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XPTF – Praktikum tvůrčí fotografie
 • Typ předmětu:
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu:
 • Hodin. za týden:
 • Kreditů:
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení:
 • Forma výuky:
 • Garant(i) předmětu: Miloš Sedláček
Časový program přednášek a cvičení

Harmonogram

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Předmět navazuje na předměty „Úvod do fotografické praxe“ a  „Digitální fotografie“ ze zimního semestru, jejichž absolventi budou mít v zápisu přednost.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Skripta

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X