Úvod do fotografické praxe

129XUFP

Anotace

Předmět vede posluchače od běžného jednoduchého užívání fotografie k jejímu pochopení a zacházení s ní jako s významným komunikačním prostředkem, který má specifické možnosti působení. V průběhu kurzu se budou postupně v různých rovinách odkrývat vnitřní zákonitosti fotografie, a to v rovině technické, obrazové, výtvarné i sdělovací. Posluchači se naučí ovládat tento systém s cílem dosáhnout maximálního účinku ve vnímání příjemce fotografického obrazového sdělení.

Předmět má svou svébytnost, avšak současně je první částí dvousemestrálního konceptu fotografické výuky. V letním semestru na něj bude navazovat předmět Praktikum tvůrčí fotografie, ve kterém posluchači nabyté znalosti a dovednosti z předchozího semestru uplatní v praxi. Zápis do „Praktika“ bude vázán na absolvování „Úvodu“.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129XUFP – Úvod do fotografické praxe
 • Typ předmětu:
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu:
 • Hodin. za týden:
 • Kreditů:
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení:
 • Forma výuky:
 • Garant(i) předmětu: Miloš Sedláček
Časový program přednášek a cvičení

Harmonogram

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Stálé korigování a kontrola v průběhu výuky.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání prací v předepsaném termínu
 • Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předmět není zakončen zkouškou.

Seznam požadovaných návazností

Bez návazností.

Seznam doporučené studijní literatury
 • Skripta

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X