ArchiCAD 2 – pokročilý

129YGA2

Anotace

Předmět doplňuje, prohlubuje a rozvíjí znalosti práce v ArchiCADu získané v základním kurzu (129YACD1).
Výuka je věnována zejména metodám a nástrojům pro tvorbu vlastních knihovních prvků, včetně použití jazyka GDL a dále doplnění detailů tvorby a vlastností vybraných součástí ArchiCADu.

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129YGA2 – ArchiCAD 2 – pokročilý
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Ročník / semestr: 1/2, 2/3
 • Rozsah studijního předmětu: 0+2
 • Hodin. za týden: 2
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Vladimír Hamata, CSc.
Časový program přednášek a cvičení
1 – Opakování znalostí tvorby uživatelských profilů zdí, operací s tělesy a jednoduchého knihovního prvku

2 – Tvorba vlastních komponent parametrických prvků, vlastní okna a dveře, úvod do GDL

3 – Parametrizace prvku, uživatelské rozhraní knihovního prvku, použití cyklu v GDL

4 – Zásobník parametrů, příklad CSG (Computer Solid Geometry) prostředky ArchiCADu

5 – Příklad CSG pomocí GDL, booleovské operace v GDL

6 – Tvarově složitější prvky v GDL

7 – Kombinace postupů tvorby knihovních prvků – ArchiCAD a GDL

8 – Příprava podkladů pro modelování, oprava perspektivního zkreslení, vložení do ArchiCADu

10 – Použití skořepin a morfů

11 – Rendrování a materiály

12 – Publikování projektové dokumentace

Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
Kontrola docházky a aktivity při výuce.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • GDL Reference Guide
 • GDL Cookbook V4
 • Object Making with ArchiCAD

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X