Psychologické aspekty komunikace v architektuře

Anotace

 

V předmětu se podobně, jako ve Sportovní psychologii výuka zaměřuje na individuální trénink jednotlivce. V tomto případě pro rozvoj komunikačních schopností a to ve třech oblastech:

INICIACE – komunikace při seznámení
PREZENTACE  – představení a prosazení díla, myšlenek, nápadů
OBRANA – komunikace v nepřátelském prostředí 

Zatím nám není známo, že by se kdekoliv na univerzitách ve světě a to v jakýchkoliv oborech vyučovala komunikace formou zcela individuálního přístupu ke každému studentovi. 

Základní údaje
 • Stupeň studia:
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: Psychologické aspekty komunikace v architektuře
 • Typ předmětu: volitelný
 • Ročník / semestr:
 • Rozsah studijního předmětu: 0+1
 • Hodin. za týden: 1
 • Kreditů: 1
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: zápočet
 • Forma výuky: cvičení
 • Garant(i) předmětu: Ing. Karel Smejkal, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
 • PŘEDSTAVENÍ
 • INICIACE – emaily
 • INICIACE – portfolio
 • INICIACE – web
 • PREZENTACE  
 • PREZENTACE  
 • PREZENTACE  
 • PREZENTACE  
 • PREZENTACE  
 • PREZENTACE  
 • OBRANA
 • OBRANA
 • SHRNUTÍ
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru

Aktivita a docházka je plně na zodpovědnosti studenta a jeho schopnosti rozpoznat znalosti, které jej mohou profesně zařadit na lepší startovací pozici při vstupu do praxe.

Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu

Zápočet není tématem pro diskuzi u volitelného předmětu, cílem je u studentů prohloubit znalosti aspektů úspěšné komunikace.

Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu

Předáváme znalosti, které mají vysokou přidanou hodnotu, zápočet proto není vázán na žádné podmínky. 

Seznam požadovaných návazností

Předmětu by se měli účastnit především studenti, kteří absolvovali předmět Aplikované Psychologie Architektury 105YSAS (https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129xpar/)

Seznam doporučené studijní literatury

[1]  • Aplikovaná psychologie architektury. Kniha I. Utajený svět architektů (Karel Smejkal – 2021)

[2]  • Psychologie davu. (Gustave Le Bon – 1895)

[3]  • Kniha psychologie. ( Nigel C. Benson – 2014)

Přednášky / sylaby / doplňující informace

X