Katedra architektury je školícím pracovištěm pro doktorský studijní program Achitektura a stavitelství, obory Architektura a stavitelství (A+S) a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TUR).

Kód – Název – Garant – Obor

 • D29AIH – Soudobé architektonické intervence v historickém prostředí – prof. akad. arch. Mikuláš HULEC – AS
 • D29AIS – Architektura inženýrských staveb – doc. Ing. arch. Karel HÁJEK Ph.D. – AS TUR
 • D29ATV – Architektonická tvorba – doc. Ing. arch. Václav DVOŘÁK CSc. a Ing. arch. Vladimír GLEICH – AS TUR
 • D29HSP – Historické stavby v soudobých podmínkách – prof. Akad. arch. Mikuláš HULEC – AS
 • D29KCV – Kulturně-civilizační vývoj Evropy – doc. PhDr. Oldřich ŠEVČÍK CSc. – TUR
 • D29PDC – Průmyslové dědictví ČR – evidence a hodnocení a ochrana – prof. Ing. arch. Tomáš ŠENBERGER – TUR
 • D29PPG – Pokročilá počítačová grafika – Ing. Vladimír Hamata CSc. a Ing. Jan Dvořák Ph.D. – AS TUR
 • D29PRA – Průmyslová revoluce a architektura – prof. Ing. arch. Petr URLICH CSc. – TUR
 • D29PZV – Přestavba zemědělské výrobní základny – doc. Ing. Bedřich KOŠATKA CSc. – TUR
 • D29TEA – Teorie architektury – prof. Ing. arch. Petr URLICH CSc. – AS TUR
 • D29UPV – Územní plánování vesnic a krajiny – prof. Ing. arch. Jaroslav SÝKORA DrSc. a doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ Ph.D. – AS
 • D29VKT – Vybrané kapitoly z typologie staveb – doc. Ing. arch. Karel HÁJEK Ph.D. AS – TUR
 • D29VPU – Veřejný prostor: urbánní komunikace v kontextu udržitelného rozvoje – doc. Ing. arch. Michal ŠOUREK – AS TUR
 • D29ZPP – Základy památkové péče v architektuře – prof. akad. arch. Mikuláš HULEC – AS

Anotace předmětů doktorského studia Architektura a stavitelství: http://www.fsv.cvut.cz/doktor/obory/as.htm

VÍCE o oboru Architektura a stavitelství (AS)
VÍCE o oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (TUR)

ŠKOLÍCÍ PRACOVIŠTĚ KATEDRY ARCHITEKTURY (školitelé, rámcová témata)

Poznámka:
Předměty D29EKA – Ekologické koncepty architektonické tvorby a D29HRS – Humanizace a regenerace sídlišť jsou končící a nebudou v budoucnu dále  studentům nabízeny.

Předměty doktorského studia jsou zpravidla realizovány formou individuálního zadání práce a konzultací s garantem předmětu. Nejsou rozvrhovány ani děleny na část přednášek a cvičení.

X