Ateliér architektonicko-konstrukční

129AAKA

Anotace

Zadání v atelieru je zaměřeno na takové typy staveb, u kterých konstrukce do značné míry ovlivňuje celkové řešení, nebo se může stát inspiračním zdrojem či dokonce výrazným prvkem architektonického řešení. Projekt pak studenti předkládají ve formě studie stavby, doplněné o konstrukční koncept, předběžné výpočty, skici detailů a vybraných konstrukčních prvků. Důležitou součástí vývoje projektu jsou fyzické modely.

Základní údaje
 • Stupeň studia: Mgr
 • Katedra zajišťující výuku: K129 – Katedra architektury
 • Kód – Název studijního předmětu: 129AAKA – Ateliér architektonicko-konstrukční
 • Typ předmětu: povinný
 • Ročník / semestr: 1/2
 • Rozsah studijního předmětu: 0+7
 • Hodin. za týden: 7
 • Kreditů: 9
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu:
 • Způsob zakončení: klasifikovaný zápočet
 • Forma výuky: atelier
 • Garant(i) předmětu: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.
Časový program přednášek a cvičení
[1 – 3]
Analýza zadání, shromáždění informací z oblasti typologie / legislativní a normové požadavky, zpracování (sběr a studium) rešerší s rozborem provozu, typologie a konstrukce vztahující se k zadání, s vlastním komentářem.[4 – 6]
Tvorba konceptu / konceptuální modely a skici, hledání dispozičních, prostorových a konstrukčních vazeb, ověřování měřítka a proporcí stavby v perspektivních skicách a pracovních modelech, besedy, přednášky, diskuse, exkurze, ateliérová prezentace definitivního konceptu stavby – vysvětlení navrhovaného ideového a prostorového uspořádání stavby, funkčních vazeb, řešení situace, konstrukčního a statického konceptu.[7 – 9]
Převedení konceptu do návrhu: forma, funkce, provoz, konstrukce, technologie, materiál, detaily.[10 – 13]
Finalizace řešení – architektonické, materiálové a barevné řešení, konstrukční a technické řešení/ateliérová prezentace, práce v grafických programech, příprava výsledného zpracování studie do prezentační podoby.
Způsob a harmonogram průběžné kontroly studia během semestru
2 průběžné prezentace dokumentující vývoj a stadium návrhu.
Požadavky ke zkoušce, podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
 • Odevzdání práce v termínu
 • Odevzdání práce formou předepsaného elaborátu
 • Povinná a aktivní účast na výuce, maximálně 3 omluvené absence
Podíl zkoušky na celkovém hodnocení předmětu
Předmět není zakončen zkouškou.
Seznam požadovaných návazností
Bez návazností.
Seznam doporučené studijní literatury
 • Platné vyhlášky, normy, odborná periodika a webové stránky.

Témata ateliérů AAKA – letní semestr 2022/2023

–––

ŠikolaKlapalová

Krušnohorské pozorovatelny

Záměrem je vytvoření decentralizované ubytovací služby ve stylu glampingu. Návštěvník se bude moci odpojit od svého dosavadního života a strávit čas v přírodě v objektu odvozeného z místní hornické tradice a nerostů skrytých pod povrchem. Ubytovací objekty budou malé stavby s kapacitou pro 2-4 osoby, které umožní komfortní krátkodobý pobyt. Součástí bude návrh potřebného zázemí.

–––

Dvořák (ADNS) – Němec (ADNS)

Krušnohorské pozorovatelny

Krušnohorské pozorovatelny. Záměrem je vytvoření decentralizované ubytovací služby ve stylu glampingu. Návštěvník se bude moci odpojit od svého dosavadního života a strávit čas v přírodě v objektu odvozeného z místní hornické tradice a nerostů skrytých pod povrchem. Ubytovací objekty budou malé stavby s kapacitou pro 2-4 osoby, které umožní komfortní krátkodobý pobyt. Součástí bude návrh potřebného zázemí.

–––

Šenberger – Pustějovský

MAMUT – Areál velkých skokanských můstků v Harrachově

Adaptace stávajících nepoužívaných struktur objektů skokanského areálu a jejich doplnění novými funkčními celky tak, aby areál odpovídal soudobým potřebám a mohl být veřejností užíván celoročně i pro jiné účely než pouze závody ve skocích na lyžích.

–––

KroftováPošmourný – Skála

Vinařství WILOMENNA / Chlumčany u Loun

Adaptace historického hospodářského dvora  pro malé moderní vinařství Wilomenna a jeho výrobní, prezentační a kulturní aktivity.
Součástí projektu bude celková rozvaha nad možnostmi revitalizace hospodářského dvora jako celku (1), stavebně historický (2) a stavebně technický průzkum (3). Podrobněji pak obnova samotného objektu vinařství s vestavbou nových konstrukcí, vč. řešení dílčích stavebně technických problémů (např. odvlhčení objektů, statika stropních nebo střešních konstrukcí apod.)
Ateliér zaměřený na obnovu památek.

–––

KopřivaVaněk – VáškováLuzar

Membránové zastřešení sportovní plochy nad parkovacím domem, v areálu Markéta – Praha 6

Udržitelné cesty navrhování staveb občanské vybavenosti ve vysoké podlažnosti se projevují také ve sportovních stavbách. Nové provozní koncepty šetří zastavěnou plochu tím, že se na střechy budov navrhují sportoviště. Úkolem ateliéru AAKA je najít nejvýhodnější,  ale také architektonicky efektivní membránovou formu zastřešení pro různé druhy venkovních sportovišť nad patrovými parkovacími domy v areálu v sousedství plochodrážního stadionu. Venkovní sportoviště na střeše domu je třeba ochránit jednovrstvým membránovým zastřešením před vnějšími negativními vlivy počasí.

Studentská architektonická soutěž – Studie využití snesené konstrukce železničního mostu

Cílem soutěže je zpracování návrhu na druhotné využití části původní historické konstrukce ocelového železničního mostu přes Berounku, který bude v rámci realizace optimalizace železniční tratě Praha-Beroun nahrazen novou konstrukcí. Principem je nalezení „nového života“ části původní konstrukce, která tak zůstane zachována pro budoucnost jako připomínka významného historického inženýrského díla. V rámci ateliéru bude kladen důraz na využití lehké membránové konstrukce (textilní membrána, fólie ETFE) pro navržený účel.

–––

KotasHájek

Studie využití snesené konstrukce železničního mostu přes Berounku – STUDENTSKÁ SOUTĚŽ

Cílem studentské soutěže, vypsané městem Černošice ve spolupráci s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT, je zpracování ideových návrhů využití části původní konstrukce ocelového železničního mostu přes Berounku mezi Černošicemi a Všenory, který bude v rámci realizace optimalizace železniční tratě Praha – Beroun nahrazen novou konstrukcí. Principem je nalezení „nového života“, tedy umístění a funkce části původní konstrukce, která tak zůstane zachována pro budoucnost jako připomínka významného historického inženýrského díla.

Krušnohorské pozorovatelny

Záměrem je vytvoření decentralizované ubytovací služby ve stylu glampingu. Návštěvník se bude moci odpojit od svého dosavadního života a strávit čas v přírodě v objektu odvozeného z místní hornické tradice a nerostů skrytých pod povrchem. Ubytovací objekty budou malé stavby s kapacitou pro 2-4 osoby, které umožní komfortní krátkodobý pobyt.

Cernosice_most_podminky (PDF, 485 KB)

–––––

Výuková videa

X