Přednáška a diskuze v rámci výuky ATV4, organizuje Aleš Brotánek

16. 11. 2021 – 18h

Milan  Smrž – předseda české sekce, EUROSOLAR

Působil na katedře energetiky VŠCHT. Od roku 2003 JE viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, která usiluje o úplnou náhradu fosilních a jaderných zdrojů obnovitelnými.

Účastník rozvojových projektů v Zambii 2005-2010.
Přeložil a vydal významná díla průkopníka německé a evropské obnovitelné energetiky, člena německého Bundestagu

Hermanna Scheera (Světové sluneční hospodářství a Sluneční strategie – politika bez alternativy).
Je autor a spoluautor desítek odborných publikací a patentů. Poslední publikace před vydáním Energie v přírodě a v nás (o šalebné svůdnosti tradice a imperativu proměny).

Přednáška Milan Smrž_Eurosolar 2021

X