Přednáška v rámci cyklu Co je architektura?, na které bude prezentovat architekt Josef Pleskot práci svého ateliéru.

11. 10. 2016

Ateliér D

Katedra architektury – Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství
Fakulta stavební ČVUT v Praze

https://www.facebook.com/events

X