Ondřej Boháč  je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) od prosince 2016. Před jmenováním na post ředitele IPR Praha zde dva roky působil jako zástupce ředitele. V předchozích letech byl poradcem prvního náměstka primátora hl. města Prahy a později se stal ředitelem odboru kancelář primátora hl. města Prahy. V letech 2006 až 2010 pracoval v Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na pozici koordinátora GIS dat. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval sociální geografii a regionální rozvoj. Ve volném čase působí jako zvoník v Týnském chrámu.

Vstup volný

Odkaz na událost: https://fb.me/e/7KmvyR1u2

 

X