Robert Konieczny
10/11 22 18:00, At. D
Fakulta stavební ČVUT

Přednáška polského architekta Roberta Konieczného v Ateliéru D na půdě Fakulty stavební. Při této příležitosti bude panu architektovi slavnostně uděleno čestné členství v Obci architektů.
Přednáška proběhne v polštině s překladem do češtiny. Přednáška je přístupná veřejnosti a je zdarma.
Robert Konieczny (*1969) je zakladatel architektonické kanceláře KWK Promes se sídlem v Katovicích. Vystudoval Fakultu architektury Slezské technické univerzity v Glivicích a je nejčastěji publikovaným polským architektem v zahraničí. Výčet jeho oceněných realizací je velmi bohatý.
Mezi jeho nejprestižnější ocenění patří titul Grand Prix za Nejlepší stavbu na světě v rámci „World Architecture Festival 2016 (WAF)“, který se tehdy uskutečnil v Berlíně a první místo za nejlepší evropský veřejný prostor v rámci přehlídky European Public Space 2016.
V obou případech byla takto vysoce oceněna realizace Národního muzea (Dialogue Center Przełomy) ve Štětíně.
Je rovněž nositelem titulu za Nejlepší dům světa v celosvětové soutěži „Wallpaper Design Awards (WDA)“ za Konieczného Archu (2017), čili jeho soukromý dům v obci Brenna
v Beskydech v oblasti polsko-českého pohraničí. Konieczny bydlí v Katovicích, ale svoji
Archu využívá pravidelně a často tak, jak jen mu to pracovní povinnosti dovolí a především, když si potřebuje odpočinout od hluku města. Tentýž globálně prestižní časopis Wallpaper, který pravidelně pořádá WDA, zařadil studio Roberta Konieczného mezi 101 nejzajímavějších architektonických kanceláří na světě.
Adresa FB události:
X