Odevzdání atelierů 2018/2019
Všichni studenti musí projekt v den odevzdání (ve středu) řádně instalovat do 12.00 hodin na určeném místě. Ve 12.00 hodin bude atelier D pro studenty uzavřen. Práce, které nebudou do 12.00 hodin řádně a úplně vystaveny, budou hodnoceny jako neodevzdané. Atelier D bude pro studenty a schůzky pedagogů otevřen od 17.00 hodin. Demontáž prací bude provedena poslední den výstavy konkrétního ateliéru do 15.00 hodin.

https://k129.cz/vyuka/odevzdani/

X