V říjnu-listopadu 2016 proběhne na katedře architektury FSv studentská soutěž na návrh vyhlídkové plošiny/věže u Masarykova nádraží. Vybraný návrh zrealizuje jako dočasnou stavbu společnost Penta ve spolupráci s katedrou architektury. Vyhlídka umožní přístup veřejnosti nad plochu probíhajícího archeologického výzkumu v prostoru u východu z metra mezi Masarykovým nádražím a ulicí Na Florenci v Praze 1. Soutěžní návrhy budou vypracovány v rámci zadání ve všech ateliérech předmětů magisterského bloku AMG1 a AMG2. Vyhlídka bude zároveň sloužit jako společná prezentace FSv ČVUT a spol. Penta.

Povinné pro všechny studenty AMG1 a ATM2.

X