Nadace dřevo pro život zahájila již 5. ročník studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017. Studenti přihláškou do soutěže získají cenné zkušenosti a mohou vyhrát ceny a finanční odměny v celkové hodnotě 230 000 Kč.

Soutěž umožňuje studentům ukázat veřejnosti své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat své dovednosti zís- kané studiem. Vítěze soutěže vybírá odborná porota a také široká veřejnost ve dvou kategoriích, a to Návrhy dřevěných staveb a Návrhy dřevěných konstrukcí.

Ocenění soutěžící získají kromě věcných cen také možnost zúčastnit se odborných exkurzí u partnerů soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti terciárního sek- toru vzdělávání v České a Slovenské republice (vyšší odborné a vysoké školy), kteří vypracovali soutěžní návrh se statusem studenta. Tedy, soutěže se mohou zúčastnit i ti studenti, kteří v roce 2017 ukončí studium.

www.DrevoProZivot.cz
www.facebook.com/DrevoProZivot

Stavby s vůní dřeva 2017 – leták (PDF – 3 MB)
Soutěžní podmínky Stavby s vůní dřeva 2017 (PDF – 2MB)

X