Opět je vyhlášena Soutěž studentské vědecké a odborné činnosti v sekci Pozemní stavby a architektura – SVOČ pro rok 2018, které by se jako každý rok měli účastnit i naši studenti a prezentovat své projekty v konkurenci ostatních škol (pokud projdou fakultním kolem).
Fakultní kolo se koná ve středu 18. 4. 2018 v ateliéru D (ateliér 7) od 8.30 do 12.00 hodin. Práce je možné odevzdávat od 9. do 13. 4. 2018.

Může se jednat o semestrální práci, ateliérový projekt, bakalářskou práci nebo rozpracovanou diplomovou práci.

Kontaktní osoba: JAN KAŠPAR, Ing. arch., Ph.D. (jan.kaspar@fsv.cvut.cz)

UložitUložit

X