Od 12. října 2020 se v Galerii NTK koná výstava TO NEJLEPŠÍ Z ARCHITEKTURY 60. A 70. LET V ČESKÉ REPUBLICE, jež završuje pětiletý intenzivní výzkum, jehož cílem je upozornit na kvality architektury sledovaného období, přiblížit ji široké veřejnosti, dosáhnout posílení společenského povědomí a tím i její ochrany a řádné péče. Výstava nabídne základní informace o moderní architektuře 60. a 70. let minulého století, aspekty jejího vzniku a připomenutí, čím je pro nás architektura této doby dnes. Cílem výstavy je přesvědčit návštěvníka o jedinečnosti a přitažlivosti staveb tohoto období a důvodech, proč mají zůstat součástí stavebního fondu našich měst. Výstava přináší unikátní, vizuální zajímavou, reprezentativní vizitku architektury brutalismu, bruselského stylu a normalizační doby.

Výstava patří k hlavním výsledkům projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Výstavu, představující reprezentativní vzorek zkoumaných staveb sledovaného období, doprovází kritický katalog s názvem „Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice“.

Na projektu se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou stavební VUT v Brně a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, podílel také tým odborníků z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením prof. Ing. arch. Petra Urlicha, CSc.

Členové výzkumného týmu za katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze: prof. Petr Urlich, prof. Tomáš Šenberger, prof. Michal Hlaváček, doc. Radomíra Sedláková, doc. Lenka Popelová, PhDr. Pavel Škranc, Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. arch. Jiří Moos, Ing. arch. Martin Lapšanský

Výstava proběhne bez vernisáže ve dnech 12. 10. 2020 až 12. 11. 2020 v Galerii Národní technické knihovny v Praze, Technická 6.

Více info:

https://www.techlib.cz/cs/2905-galerie

https://www.ma6070.cz/cs/akce/67648-to-nejlepsi-z-architektury-60-a-70-let-v-ceske-republice

VÝSTAVA TO NEJLEPŠÍ Z ARCHITEKTURY 60. A 7 0. LET_aktualizovano (PDF, 830 kB)

X