Udělejte si v tomto krásném jarním počasí výlet k Plzni, kde v Centru stavitelského dědictví Plasy, byla nedávno slavnostně zahájena výstava s názvem Tradiční stavitelství za císaře Franze Josefa.
Výstava vzniklá ve spolupráci Národního technického muzea a Fakulty stavební ČVUT v Praze návštěvníkům přibližuje stavební boom 2. poloviny 19. a počátku 20. století v širokém spektru možných úhlů pohledů.
Rychlý stavební rozvoj, který byl vyvolaný z velké části potřebou ubytovat lidi přicházející za prací, kulminoval ve 2. polovině 19. století a na počátku století 20. všech velkých českých a moravských městech a jeho projevy se staly neopomenutelnou součástí vizuálního charakteru měst. Stavební ustrojení, konstrukční a stavebnětechnické součásti exteriérů i interiérů významně ovlivňovaly život v městských nájemních domech. Tehdejší možnosti např. zásobování vodou, kanalizace, vytápění, osvětlení a oslunění a další, jsou pro nás již těžko představitelnou součástí života.
Hlavní kurátorkou výstavy je doc. Klara Kroftova, grafikem Jiří Mezera a realizační tým z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT.
Za Fakultu stavební výstavu slavnostně zahájila také proděkanka Prof. Zuzana Pešková, vedoucí Katedry architektury Prof. Mikuláš Hulec a za Národní technické muzeum generální ředitel Mgr. Karel Ksandr.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
https://www.muzeum-plasy.cz/…/tradicni-stavitelstvi-za…/

X