Šlechtova restaurace

V minulém roce byla dokončena 1. etapa obnovy a restaurování Královské dvorany – Šlechtovy restaurace v pražské Stromovce. Atelier Hulec a Špička Architekti pracoval na dokumentaci a projektech obnovy této ohrožené památky od poloviny 90. let.

Autoři projektu: Mikuláš Hulec, Daniel Špička, Michala Srnková, Helena Šímová, Matěj Boháč, Satra spol. s.r.o.

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala v Litomyšli.

Obnova a restaurování významné kulturní památky, domu Josefa Portmana s nástěnnými malbami Josefa Váchala z 20. let. 20. století pro Regionální muzeum v Litomyšli. První obnova a restaurování proběhla již začátkem 90. let, díky této unikátní soukromé akci s velkou podporou města tehdy vznikl fenomén Litomyšle jako centra současné české architektury a byla také založena litomyšlská Restaurátorská škola, dnes Fakulta restaurování UP. Nově obnovená památka zahrnuje mj. zrekonstruované podkroví s videomapingem a s tvůrčím ateliérem. Stavba byla dokončena v roce 2020 z prostředků Krajského úřadu v Pardubicích.

Autoři projektu: Mikuláš Hulec a Michala Srnková

X