Zveme vás na výstavu
VÁCLAV IV. – Král na rozhraní věků
600 let od úmrtí římského a českého krále

…na které jsou mimo jiné k vidění unikátní modely středověkých podob hradu Krakovec, Hrádku na Zderaze a kostela Sv. Václava, Kaple Božího Těla a Krve na Dobytčím trhu a další, vytvořené studenty oboru A+S FSv ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely.

„Výstava v Karolinu dokládá skutečnost, že architektura, sochařství, malba i umělecká řemesla doby Václavovy dosáhly jednoho ze svých uměleckých vrcholů. Praha tehdy patřila k nejvýznamnějším uměleckým centrům Evropy. K výstavě byla vydána doprovodná publikace,“ prozradila za autorský tým Jana Peroutková.

DATUM KONÁNÍ VÝSTAVY:
od 19. 9. 2019 do 19. 11. 2019  PRO VELKÝ ÚSPĚCH PRODLOUŽENO DO 15. 12. 2019

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

X