Konference

Konference pořádané katedrou architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

Současné trendy konverzí

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví.

 25. 11. 2022

Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Architektura a urbanismus 19. a počátku 20. století

 04. 11. 2022C 223 – přednášková místnost Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

X