Konference

Konference pořádané katedrou architektury (K129) Fakulty stavební ČVUT v Praze

Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Architektura a urbanismus 19. a počátku 20. století

 04. 11. 2022 Ateliér D – Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

X