Konference – Tradiční městské stavitelství 19. a počátku 20. století

Architektura a urbanismus 19. a počátku 20. století

Hlavním tématem konference je obnova a udržitelnost městské architektury 19. a počátku 20. století. Obnova kulturních památek, ale i historických, nechráněných staveb patří k nejsložitějším úkolům, se kterými se projektant, architekt, památkář či stavební firma mohou potkat. Každý necitlivý či neodborný zásah může způsobit nenávratné škody. I proto se obnova a údržba stávajícího stavebního fondu, jehož jsou realizace městského stavitelství významnou součástí, stává celosvětově předmětem zvýšeného výzkumného zájmu.

Městská architektura 19. a počátku 20. století představuje architektonicky, typologicky i technologicky velmi zajímavé realizace, které reprezentují nejen rozvoj stavitelství a řemesel, ale i dobové průmyslové úsilí. Navazujícími tématy je také technické a konstrukční řešení a umělecká výzdoba, jejichž respektování má přímý vliv na jedinečnost staveb, zachování jejich charakteru a duchu místa.

Na konferenci mohou být prezentovány výsledky výzkumu vědeckých pracovníků a doktorandů různých studijních programů, např. architektury, urbanismu, sociálních věd, ekonomie i dalších. Konference má za cíl vyvolat také mezioborovou diskuzi v rámci problematiky poznávání a péče o stavby 19. a počátku 20. století.

Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN.

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů: 

  • Tradiční materiály a řemesla.
  • Významné realizace městské architektury.
  • Stavebně technická a historická analýza objektů.
  • Památková péče, obnova objektů a architektonických celků.
  • Urbanismus a veřejný prostor

 

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

ABSTRAKTY příspěvků (v českém či slovenském jazyce, 150 – 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: klara.kroftova@fsv.cvut.cz do 7. 10. 2022. Uveďte prosím zařazení vašeho příspěvku do jednoho z výše uvedených témat (1-5). Přijetí abstraktů posoudí vědecký výbor konference a autoři budou o výsledku hodnocení informováni e-mailem do 14. 10. 2022. 

KONEČNÉ TEXTY (v českém či slovenském jazyce) musí být odeslány nejpozději do 28. 10. 2022 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu. Následně bude probíhat recenzní řízení zajištěné pořadateli konference a individuální komunikace s účastníky. 

Nejpozději do 4. 11. 2022 musí účastníci zaslat finální podobu článků po případné úpravě dle zaslaných recenzí. Příspěvek musí být vložen do konferenční šablony, jinak nebude možné jej publikovat. Organizátoři si vyhrazují právo abstrakt či příspěvek nepřijmout.

Jednacím jazykem konference bude čeština a slovenština.

Vědecký výbor konference:

Hulec Mikuláš, prof. Akad. arch. – předseda
Kroftová Klára, doc. Ing. PhD. – místopředseda
Ebel Martin, PhDr. PhD.
Kodera Pavel, Mgr. PhD.
Indrová Martina, PhDr. PhD.
Samojská Kateřina, Mgr. PhD.
Hexnerová Helena, Ing. arch.
Čejka Tomáš, doc. Ing. PhD.¨
Zigler Radek, Ing. PhD.
Jetel Václav, Ing. PhD.
Kugl Jiří, Ing. arch.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, obraťte na této kontaktní adrese:

e-mail: klara.kroftova@fsv.cvut.cz

Katedra architektury
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice 

 

Termín a místo konference

4. 11. 2022
C 223 – přednášková místnost Fakulty stavební ČVUT v Praze

Publikace ke konferenci

X