Konstrukce krovů – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Program workshopu je koncipován do 3 dnů – od středy 20. 4. 2022 do pátku 22. 4. 2022. Ve středu proběhnou krátké přednášky, exkurze a prohlídka expozice věnované krovovým konstrukcím  v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích. Během čtvrtečních řemeslných dílen se bude pod vedením tesařského mistra Petra Růžičky opracovávat dřevo tak, jak to dělali tesaři v 19. století (odkornění, řez, tesání, příprava spojovacích prvků, pracovní nástroje atd.). V pátek uzavřeme workshop komentovanou návštěvou historických krovů v Chebu.

Doprava na workshop je zajištěna fakultou… na vás je „jen“ účast.

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20 

 

Termín workshopu

Centrum stavitelského dědictví Plasy​
20. – 22. 4. 2022

X