Konstrukce krovů – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ DETAILY MĚSTSKÝCH ČINŽOVNÍCH DOMŮ 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ

14. 10. 2022
Praha, Fakulta stavební ČVUT

Program

12. 10. 2022 (středa): Sborovna Katedra architektury, Ateliér D

Přednášky na témata vztahující se k významným detailům městských činžovních domů – povrchovým úpravám, řemeslným prvkům, parketovým podlahám apod.

9:00 – 10:00 h: Stavební a architektonické detaily městských činžovních domů (doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš)

10:00 – 11:30 h: Sgrafitová výzdoba na fasádách městských domů (Jana Waisserová)
11:30 – 12:30 h: Oběd
12:30 – 13:30 h: Obnova parketových podlah: Parkety, které už nejdou opravit? (René Caran – WORKCAMP PARQUET)
13:30 – 14:30 h: Tradiční řemesla a detaily na domech z 19. století (Ing. arch. Matěj Boháč)
14:30 – 15:30 h: Kování na dveřích a oknech na domech z 19. století (PhDr. Martin Ebel Ph.D.)

 

13. 10. 2022 (čtvrtek): Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Workshopové minidílny: štuková výzdoba fasád, povrchové úpravy – sgrafito, římsy, terazzo, obnova parket, opravy výplní otvorů.

 

14. 10. 2022 (pátek): Exkurze

Desfourský palác (PhDr. Martin Ebel Ph.D.)

Sraz 10:00 Na Florenci 21a, 110 00 Nové Město

 

https://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/
Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20

 

 

Termín workshopu

Praha, Fakulta stavební ČVUT
12. – 14. 10. 2022

X