Podlahové konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Workshop je otevřen především studentům středních a vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program workshopu je koncipován do jednoho pracovního dne ve čtvrtek  7. 11. 2019 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu. 

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně-konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově podlahových konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady podlahových konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu.

Rámcový program

čtvrtek 7. 11. 2019

7:00 Odjezd autobusem z Prahy: ul. Bechyňova (naproti vjezdu do garáží FA), Praha 6

9:30 – 10:00 Zahájení akce za přítomnosti zástupců Fakulty stavební ČVUT v Praze a Národního technického muzea, organizační informace (Matheyův sál – u barokní kašny)

10:00 – 13:00 dopolední blok:

Podlahové systémy za Franze Josefa (Martin Ebel, Matheyův sál)
Historie parketových podlah (Iveta Krupičková)
Řešení historických podlah („spalných“) ve světle sbírek NTM CSD Plasy (Jakub Chaloupka, Lukáš Hejný, Expozice stavitelství a studijní depozitář se sbírkou stavebních prvků konstrukcí a materiálů)
 
13:00 – 14:00 Přestávka / Oběd

14:00 – 19:00 odpolední blok:

Řešení historických podlah („nespalných“) ve světle sbírek NTM CSD Plasy (Jakub Chaloupka, Lukáš Hejný, Expozice stavitelství a studijní depozitář se sbírkou stavebních prvků konstrukcí a materiálů)
Výroba kachle pomocí formy (Jakub Chaloupka, Lukáš Hejný)
Prohlídka areálu kláštera v Plasech se zaměřením na konstrukce podlah – ve spolupráci s NPÚ správa p.o. Klášter Plasy (areál kláštera)

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Maximální počet účastníků: 20 osob. Týmy účastníků workshopu budou smíšené 4- 5ti členné.

Účastníci workshopu budou používat své vlastní pracovní oblečení. 

Nářadí a nutné bezpečnostní pomůcky pro práci během workshopu budou k dispozici.

Účast na semináři a workshopu je zdarma. 

Registrace probíhá na základě vyplnění online formuláře, který najdete zde na stránce. Rezervace Vám bude potvrzena e-mailem. Registrace bude otevřena do 4. 11. 2019.

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20 

 

  1. Matheyův sál (Dvůr stavebních řemesel NTM CSD Plasy) 
  2. Expozice stavitelství NTM CSD Plasy
  3. Knížecí pivovar (pivnice – 11:00-22:00/Pá,So 23:00)
  4. parkoviště (zdarma bez omezení)
  5. restaurace a penzion Rudolf II. (11:00-22:00) / Palírna u rytíře (café bar)
  6. COOP (prodejna potravin – 7:30-17:00/So 11:00)  Vocať pocať (bagetárna/kavárna – 7:00-16:00 / So, Ne – zavřeno)
  7. vietnamská večerka (prodejna potravin – 7:00-19:00) 
  8. restaurace Bio Střela (11:00-22:00/ Pá,So 23:00)  

 

Termín workshopu

Centrum stavitelského dědictví Plasy
7. 11. 2019

Registrace na workshop

4 + 12 =

X