Vodorovné konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Program workshopu

Workshop je otevřen především studentům středních a vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program workshopu je koncipován do tří pracovních dnů v termínu 23. – 25. 10. 2019 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady vodorovných konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém
objektu. Druhý a třetí den budou věnovány praktickému cvičení, během kterých bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít a opravovat vodorovné konstrukce tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.
Seminář a workshop je připravován s finanční podporou projektu NAKI II DG18P02OVV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“.

Rámcový program workshopu

středa 23. 10. 2019

9.15 – 9.30
Příjezd

9.30 – 10.00
Zahájení akce za přítomnosti zástupců vedení Fakulty stavební ČVUT v Praze a NTM – Organizační informace

10.00 – 12.00
Přednáškový blok
– Stropní systémy za Franze Josefa (Martin Ebel, Lukáš Hejný, Jakub Chaloupka)
– Vodorovné konstrukce přelomu 19. a 20. století (Lumír Tejmar)
– Problémy vodorovných konstrukcí (vady a poruchy) a možnosti jejich obnovy

12.00 – 13.00
Přestávka (oběd)

13.00 – 15.00
Exkurze: Centrum Excelence Telč AV ČR

15.00 – 19.00
Průzkum historických dřevěných konstrukcí (in-situ v objektu z konce 19. století)
– Záznam nálezových situací (kresba, fotodokumentace, popis)
– Ukázka provádění průzkumu vodorovných konstrukcí (CET Telč)

čtvrtek 24. 10. 2019

9:00 – 18.00
HISTORICKÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE
– Typy a skladba dřevěných stropů přelomu 19. a 20. století (na modelech 1:20) (Vojta Dvořák)
4 PRACOVNÍ SKUPINY:
1. Konstrukce ploché klenby do traverz (Václav Holásek)
2. Podhledové konstrukce (rákosový podhled) (Filip Trunečka)
3. Štuková výzdoba stropů (Michal Blažek)
4. Obnova dřevěných vodorovných konstrukcí – tradiční spoje, protézování (Ján Labant)
Seminář a workshop je připravován s finanční podporou projektu NAKI II DG18P02OVV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“.

pátek 25. 10. 2019

9.00
odjezd z Telče (mikrobusy, auta)

10.00 – 16.00
HISTORICKÉ VODOROVNÉ KONSTRUKCE V PRAXI
Exkurze Uherčice: učebnice stavebních konstrukcí, poruch a možností jejich obnov

16.00 – 16.30
Dokončení workshopu, vyhodnocení. 

16.30
Odjezd do Prahy

Termín workshopu

Výukové středisko Fakulty stavební v Telči
23. – 25. 10. 2019

Registrace na workshop

11 + 9 =

X