Tradiční stavební konstrukce a řemesla – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Workshop je otevřen především studentům středních a vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program workshopu je koncipován do jednoho pracovního dne v termínu 6. 11. 2019 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu. 

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady stavebních konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. 

Rámcový program workshopu

středa 6. 11. 2019

9: 00 – 9.30 Zahájení akce za přítomnosti zástupců Fakulty stavební ČVUT v Praze a Národního technického muzea
Organizační informace

9.30 – 12.00 Přednáškový blok
Konstruování kleneb (Jakub Chaloupka, Lukáš Hejný, Martin Ebel)
Profese architekta a stavitele v minulosti (Martin Ebel)
Významné realizace městské architektury 19. / 20. století (Jindřich Svatoš) 

12:00 – 13:00 Přestávka

13.00 – 19.00 Tradiční stavební konstrukce a řemesla přelomu 19. a 20. století
Exkurze: Příklad objektu městské zástavby z 19. století v rekonstrukci 

19:00 Ukončení workshopu.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

  • Maximální počet účastníků: 20 osob. Týmy účastníků workshopu budou smíšené 4- 5ti členné.
  • Účastníci workshopu budou používat své vlastní pracovní oblečení. 
  • Nářadí a nutné bezpečnostní pomůcky pro práci během workshopu budou k dispozici.
  • Účast na semináři a workshopu je zdarma.
  • Náklady na ubytování, obědy a večeře, dopravu na místo konání si každý účastník hradí sám.
  • Registrace probíhá na základě vyplnění online formuláře na této stránce. Registrace bude otevřena do 4. 11. 2019.

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20 

Termín workshopu

Fakulta stavební ČVUT v Praze
6. 11. 2019

Registrace na workshop

3 + 10 =

X