Výplně otvorů na městských stavbách 2. poloviny 19. století – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Workshop, zaměřený na obnovu výplní okenních a dveřních otvorů z objektů z 2. poloviny 19. století, se uskuteční během jednoho pracovního dne v termínu 15. 10. 2020.

Workshopu proběhne formou řemeslných dílen, na kterých bude mít každý účastník možnost si vše vyzkoušet.

Rámcový program workshopu

4 workshopová stanoviště

1. + 2. Obnova okenních výplní – odstraňování starých nátěrů, tmelení, náhrady, zasklívání

3. Obnova nátěrů dveřních křídel – táflování apod.

4. Kování výplní otvorů – čištění mosazných klik, čištění zámku, závěsy apod.

 

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20 

Termín workshopu

Fakulta stavební ČVUT v Praze
15. 10. 2020

X