Stavební truhlářství – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Workshop bude založený na prezentaci výstavy v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích „Díl(n)a stavebního truhlářství“, která se věnuje stavebnímu truhlářství a parketářství a nabízí pohled na rozmanitost a bohatství těchto řemesel.

Expozice prezentuje jak historické exponáty, tak konkrétní technologické postupy ručního i strojního zpracování dřeva.

Součástí workshopu také budou didaktické prezentace, které kombinují teoretické poznatky archivního výzkumu Národního technického muzea a znalosti z praxe.

Termín workshopu

Centrum stavitelského dědictví Plasy
3. 11. 2020

X