Nejčastější problémy stavebních konstrukcí na městských činžovních domech 2. poloviny 19. a počátku 20. století – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Prezentace řemeslných postupů spojených s problematikou vad a poruch výplní otvorů z 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Na přednáškách workshopu budou účastníci seznámeni s nejčastějšími poruchami dveřních a okenních výplní a s možnostmi jejich obnovy tak, aby byly splněny požadavky stavebně technické i památkové.

Připojte se k facebookové skupině https://www.facebook.com/19a20 

Termín workshopu

Fakulta stavební ČVUT v Praze
10. 11. 2020

X