Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století

Svislé a vodorovné konstrukce

Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století – Svislé a vodorovné konstrukce

Klára Kroftová, Martin Ebel, Pavel Kodera, Helena Hexnerová, Jindřich Svatoš, Mikuláš Hulec, 2020

„Svislé a vodorovné konstrukce“, první ze tří svazků projektu „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“, se zaměřuje na základní stavební strukturu staveb, a to především se zřetelem k městským činžovním domům daného období v českých zemích.

Kniha je společným dílem Fakulty stavební ČVUT v Praze – Katedry architektury a Národního technického muzea, kterému zvlášť patří velké poděkování za poskytnutí a výběr jedinečných historických originálů. Za pozornost také stojí zmínka, že nejde jen o plány a výkresy profesionálních stavitelů či architektů, nebo o katalogy výrobců stavebních materiálů; cenným zdrojem poznání jsou často dokonce unikátně zachovalé studentské práce ze středních a vysokých škol, některé z nich ještě nikdy zveřejněné.

Cílem dokumentační práce je architektura a stavitelství v rámci současného geografického i státoprávního uspořádání. Texty se opírají především o historické stavební příručky a archivní i hmotné doklady, dostupné v archivech, knihovnách, institucích a městech České republiky, a to jak českých, tak německých. Jednotlivé kapitoly publikace postupně pojednávají o okolnostech a důležitých součástech stavebních konstrukcí 2. poloviny 19. století, které významným způsobem ovlivnily tvarosloví a výraz celých městských čtvrtí.

Nezbytnou součástí tohoto prvního svazku jsou texty k dobovému stavebnímu právu (Martin Ebel) a také souhrnné pojednání o historickém vývoji městského činžovního domu (Pavel Kodera).  Dále jsou to pojednání o svislých a vodorovných konstrukcích (Klára Kroftová), vertikálních komunikacích – schodištích (Martin Ebel, Helena Hexnerová) a o dobových způsobech provádění podlahových konstrukcí (Martin Ebel, Jindřich Svatoš). Na závěr publikace jsme zařadili kapitolu o dobových mírách a jednotkách (Martin Ebel).

Poděkování za přípravu publikace a za odbornou spolupráci si dále zaslouží Matěj Boháč, Iva Dvořáková, Robert Vejvoda, Martin Šámal a Romana Petrunčíková.

Grafickou úpravu a přípravu pro tisk zajistil Jiří Mezera, jazykové redakci se věnovala Tereza Kodlová.

Publikace vznikla v rámci programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity zaměřeného na tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.

 

X