Výplně otvorů – Dveře

  • Dveře městského domu 2. poloviny 19. století a počátku 20. století
  • Provádění repliky historického nátěru dveří: Fládrování
  • Charakteristické poruchy domovních dveří z 2. poloviny 19. století
X