Výplně otvorů – Okna

  • Okna městského domu 2. poloviny 19. století a počátku 20. století
  • Repase okenních výplní z 2. poloviny 19. století

  • Charakteristické poruchy okenních výplní z 2. poloviny 19. století

X