Svislé konstrukce – řemeslná obnova historických staveb

Seminář a workshop

Program workshopu

Program workshopu je koncipován do tří pracovních dnů v termínu 9. – 11. 10. 2018 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady svislých konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. Druhý den bude věnován praktickému cvičení, během kterého bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít, upravovat povrchy, vytvářet římsy a dekorace tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.

Termín workshopu

Výukové středisko Fakulty stavební v Telči
9. – 11. 10. 2018

X