Naše úspěšná výstava Česká vrcholná gotika v modelech doputovala do Galerie Klementinum v Praze. Kdo ji ještě neviděl, je srdečně zván.

29. 8. – 8. 10. 2023

Expozice představuje na 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100, které vytvořili studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. Součástí jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb. Za zmínku stojí určitě model cisterciáckého kláštera a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi, který měl být podle slibu Václava II. pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců, či model Klementina. K vidění bude také nový model hradu Lauf vybudovaného Karlem IV jako strážní hrad na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem. Autory výstavy jsou Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. Michal Chalupa z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

Galerie Klementinum – Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Út – ne 10.00 – 18.00 hod.
Vstup zdarma

X