Fakulta stavební ČVUT v PrazeMěstské muzeum Sedlčany vás zvou výstavu Česká vrcholná gotika v modelech, která bude ke shlédnutí v Městském muzeu Sedlčany. Kdo ji ještě neviděl, je srdečně zván.

11. 1. – 1. 3. 2024

VERNISÁŽ: 11. 1. 2024 od 18. hod.

Expozice představuje přes 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100, které vytvořili studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. Součástí jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb. Za zmínku stojí určitě model cisterciáckého kláštera a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi, který měl být podle slibu Václava II. pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců, či model Klementina. K vidění bude také nový model hradu Lauf vybudovaného Karlem IV jako strážní hrad na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem. Autory výstavy jsou Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. Michal Chalupa z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

ADRESA: Městské muzeum Sedlčany – Tyršova 136, 264 01 Sedlčany
OTEVŘENO: Út, Čt, Pá: 9-12, St: 9-12 a 13-16
Vstupné naleznete zde.

X