Fakulta stavební ČVUT v Praze a Muzeum Krásná Hora nad Vltavou vás zvou výstavu Česká vrcholná gotika v modelech.

TERMÍN VÝSTAVY: od 4. 3. do 9. 6. 2024

Expozice představuje přes 20 fyzických modelů staveb vrcholné gotiky v měřítku 1:100, které vytvořili studenti a pedagogové programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. Součástí jsou i výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb. Za zmínku stojí určitě model cisterciáckého kláštera a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Zbraslavi, který měl být podle slibu Václava II. pohřebištěm starobylého královského rodu Přemyslovců, či model Klementina. K vidění bude také nový model hradu Lauf vybudovaného Karlem IV jako strážní hrad na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem. Autory výstavy jsou Ing. arch. Vojtěch Dvořák a Ing. Michal Chalupa z Katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Záštitu nad výstavou převzal děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

ADRESA: Krásná Hora nad Vltavou 45, 262 56
OTEVŘENO: každou sobotu od 13 do 16 hodin a během otevírací doby městského úřadu

X