Fyzické a virtuální modely epochy Lucemburků v zemích Koruny České v Galerii FSv.

Vernisáž 10. 5. 2018 ve 14.00.

X