Studenti magisterského studijního programu Architektura a stavitelství navrhovali interiéry pro papírnu v Bubenči, Skleněný palác, Píseckou bránu, Struskovnu a Veleslavín. Zadání vznikla ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, byla rozpracována v rámci předmětu Interiér pod vedením Ing. arch. Heleny Míkové, Ph.D. a Ing. arch. Petry Lenz.

Studentské vize si můžete od 11. 5. do 30. 6. prohlédnout v OC Šestka.

X