„Rekonstrukce eskalátorové haly – Palác Koruna“ – Zadání úlohy předmětu AAKA / studentská soutěž

Zadavatel

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze / K129 ve spolupráci se společností Koruna Palace Management

Zadání

Předmětem soutěže je rekonstrukce eskalátorové haly, nacházející se v objektu Paláce Koruna na Václavském náměstí.

Palác Koruna je v současné době využíván jako multifunkční objekt, v průběhu jeho stoleté historie došlo k vývoji využití jednotlivých prostor. Prostor eskalátorové haly svým funkčním a estetickým stavem neodpovídá významu objektu. Návrh rekonstrukce eskalátorové haly bude řešen včetně napojení na své nejbližší okolí – především navazující pasáž, vstupní části do obchodních jednotek. Navrženo bude sezónní uzavření přilehlé pasáže v daných vstupních partiích, nové zastřešení řešené haly.

Návrh předpokládá propracovanost architektonického řešení – ideu a koncept návrhu, vztah řešení k prostorové struktuře objektu Paláce Koruna, kvalitní dispoziční řešení. To vše při konstrukční proveditelnosti návrhu.

Koncepční řešení by mělo respektovat stavebně/technické podmínky. Například nulovou toleranci manipulace s nosnými konstrukcemi, fasádu budovy v současném provedení, realizaci sezónního opatření v pasážích dle stanoviska OPP MHMP, eskalátorová hala a související prostory s okny orientovanými na Václavské náměstí a ulici Na Příkopě budou včetně mezaninu a 1.patra koncipovány pro retail (tedy korespondovat s provedením fasády). Prostory od eskalátorové haly směrem do vnitrobloku mohou být zachovány v konceptu současném zvýšení komfortu návštěvníků při pohybu v daných prostorách. Preferenci otevřeného prostoru před uzavřeným. Možnost zvýšení prostoru eskalátorové haly a zachování (optimálně zlepšení) vstupu do suterénu – současný Megastor Bontonland.

Vyhodnocení soutěže proběhlo 21. 6. 2017 v atelieru D stavební fakulty, pětičlenná porota byla složena ze zástupců zadavatele – katedry architektury, Koruna Palace Management a nezávislých architektů/členů poroty.

Složení poroty

doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Jakub Cigler Architekti
Ing. arch. Petr Malinský, DAM Architekti
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury ČVUT Praha
PhDr. Marek Moravec, Ph.D., Předseda představenstva Koruna Palace Management
Ing. Václav Bureš, odborný konzultant Koruna Palace Management
sekretář soutěže: doc. Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., katedra architektury

1. cena

Tomáš Vaňeček – Šikola / Kerel

2. cena

Alžběta Vachelová – Gleich / Lédl

3. cena

Jitka Macová – Šikola / Kerel

Odměny

David Kindl – Šikola / Kerel / Vaněk
Ondřej Kroužel – Šikola / Kerel
Michal Smola – Gleich / Lédl

Ostatní práce

Karel Plachetka – Šikola / Kerel / Vaněk
Tuan Nguyen Manh – Šikola / Kerel / Netušil
Šárka Papušková – Šikola / Kerel / Netušil
Ondřej Uzdař – Šikola / Kerel
Laura Kiti Kirby – Šikola / Kerel
Hana Paleka – Klapalová / Vaněk
Tereza Zhekova – Klapalová / Vaněk
Barbora Slezáková – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš
Šárka Trousílková – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš
David Mayer – Kotas / Hájek / Wald / Dolejš
Jan Rajtmajer – Kotas / Hájek
Dora Talacková – Kotas / Hájek
Jan Sládek – Kotas / Hájek / Wald
Kristýna Biermaierová – Kotas / Hájek / Wald
Lucie Křížová – Kotas / Hájek / Wald
Kateřina Petrová – Kotas / Hájek / Wald
Kateřina Horychová – Kotas / Hájek / Wald
Amálie Kubišová – Gleich / Lédl
Roman Školník – Gleich / Lédl
Robert Jerie – Gleich / Lédl / Moos
Filip Med – Gleich / Lédl
Alice Svobodová – Gleich / Lédl
Nela Nebojsová – Gleich / Lédl
Miroslava Jourová – Gleich / Lédl

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
KATEDRA ARCHITEKTURY

Studium architektury a její začlenění do výuky Fakulty stavební ČVUT v Praze má dlouholetou tradici. Katedra architektury zabezpečuje výuku předmětů teoretického architektonického charakteru a dále jejich aplikaci v architektonických předmětech. Jsou to zejména – dějiny architektury, dějiny umění, architektonické kreslení, architektonická kompozice, nauka o budovách a ateliéry.

Katedra garantuje výuku v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství (A+S, obor Architektura a stavitelství) a navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství (oboru Architektura a stavitelství, zaměření Architektura a stavitelství) a v doktorském studijním programu Architektura a stavitelství (obory Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví).

Cílem práce pracovníků katedry je vychovávat absolventy, architekty s rozšířeným inženýrským vzděláním tak, aby se mohli hlásit k odpovědnosti za celý proces výstavby – tedy zejména jako tvůrčí pracovníci v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů staveb ve všech projektových fázích včetně autorství konceptu technického řešení, jako koordinátoři projektového týmu, jako hlavní inženýři (správně architekti) projektu, aby mohli vykonávat architektonický a technický dozor, pracovat ve správních institucích a úřadech, na výzkumných pracovištích a v dalších oblastech investiční výstavby i mimo ni.

X