Výstava studentských projektů revitalizace areálu Papírny Bubeneč » Základní škola Mlýnská atelierů Lédl – Hájková – Slavkovský a Dvořák – Trojan. Výstavu katedra pořádá ve spolupráci s Městskou částí Praha 6.

Vernisáž se uskuteční 2. 3. 2023 ve 14:00 v Galerii Chodba, 3. patro, Úřad MČ Praha 6, Československé armády 23

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za vedoucí ateliérů
Petr Lédl a Vojta Dvořák

výstava Papírny Bubeneč » Základní škola Mlýnská

X