Multioborová výuka

Nový předmět IDS1, IDS2

International Design Studio pro bakalářský studijní program ČVUT Fakulty stavební K129.

V rámci bakalářského studia místo ateliéru architektornické tvorby AT02 nebo AT03 lze absolvovat nový ateliér IDS International Design Studio v anglickém jayce, ve společné skupině se zahraničními studenty, kteří přijíždějí na univerzitu především v rámci programu Erasmus+.

Studenti pracují v týmech (většinou tříčlenných) a to tak, že v týmu by němli být studenti ze stejné země. Vytváří se tak možnost navázání nových vztahů, získávání zkušeností z jiného pracovního i kulturního prostředí, rozšíření komunikačních dovedností. V ateliéru IDS je tak možnost připravovat se pro práci v mezinárodním prostředí.

Součástí ateliérové výuky je 4 denní workshop ve výukovém středisku FSv v Telči a exkurze do Mladé Boleslavi s návštěvou závodu Škoda-Auto, a.s.

Předpokladem pro úspěsné absolvování předmětu jsou, mimo vlastní motivace a aktivity, také dobré studijní výsledky v předcházejících semestrech předmětu ateliérové tvorby a komunikační schopnosti v anglickém jazyce.

Téma projektu: INNOCUBE

“Vizionářská architektura nesvázaná typologickými standardy.”

Výstupy a prezentace nového předmětu

https://archgalerie.fsv.cvut.cz/filtr/id_lecture%3D14/0

https://archgalerie.fsv.cvut.cz/filtr/id_lecture%3D15/0

Výuka pomocí virtuální reality

Navrhování architektury ve virtuální realitě, které se před rokem začali učit studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze, umožní i laikům pochopit a zažít architekturu autenticky a ocenit návrh s jeho detaily. Do budoucna to může znamenat proměnu nejen prezentace architektury, ale vůbec přístupu k ní. Prof. Michal Šourek z Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT, který nový předmět vyučuje, stojí zároveň za vývojem softwaru Wearrecho.

Výuka architektury ve virtuální realitě

X