Odevzdání atelierů 2020/2021

Akademický rok 2020/2021 – letní semestr

Katedra architektury upravuje s ohledem na současnou situaci termíny a způsob odevzdání ateliérových projektů programu A+S v letním semestru 2020/2021.

Vzhledem k přerušení kontaktní formy výuky bude odevzdání všech ateliérových projektů na katedře architektury v letním semestru akademického roku 2020/2021 realizováno ELEKTRONICKOU FORMOU.
Z důvodu posunutí začátku zkouškového období a z důvodu zamezení přetížení serveru pro nahrávání projektů dochází rovněž k úpravě termínů pro odevzdání.

Forma a způsob odevzdání

Projekt v den odevzdání nahraje student do datového úložiště na archgalerii http://archgalerie.fsv.cvut.cz
Do galerie se přihlašuje přes přihlašovací jméno a heslo ČVUT.

Každý projekt bude do archgalerie nahrán prostřednictvím dvou souborů:

1) Charakteristický obrázek – hlavní vizualizace – ve formátu JPG (bude sloužit pro náhled projektu), v poměru rozměrů 4:3 (na šířku) o rozlišení cca 1200px x 900px, optimální velikost je do 1MB (z důvodu rychlého načítání webu)

2) Plachta (prezentační poster) celého projektu – ve formátu PDF v rozměrech podle příslušného ateliéru v optimální velikosti do 30 MB.
Formát výkresu bude dodržen podle typu ateliéru dle platných závazných formátů.
V případě odevzdání více výkresů (plachet) je potřeba je sloučit do jediného pdf souboru o více stranách.

Návod na vložení práce do archgalerie naleznete zde: https://k129.cz/vyuka/navody/knka-002/

V tomto semestru studenti nebudou odevzdávat fyzické modely návrhů. Modely budou nahrazeny povinou nadhledovou axonometrií na výkrese (plachtě).
Skicák k projektu také nebude odevzdáván, je nahrazen průběžnými on-line konzultacemi s vyučujícími.
Výkresy tedy nebudou tištěny. Tradiční výstavy projektů v Ateliéru D neproběhnou, nahradí je veřejná elektronická prezentace v archgalerii.

Termíny odevzdání v Archgalerii

Studenti nebudou vyrábět ani odevzdávat prezentační fyzické modely.
Výkresy budou doplněny o axonometrie.

ATZ1 / AT01 – termín odevzdání: PONDĚLÍ 24. 5. 2021 do 23.59 hod.
AT03 / AAKA / Erasmus – termín odevzdání: PONDĚLÍ 31. 5. 2021 do 23.59 hod.
Bakalářská práce / Diplomová práce – termín odevzdání: min. jeden den před obhajobou do 23.59 hod.
BPA – poster 700x1000mm
DPM – 2x poster 594x840mm

Vzhledem k obtížně předvídatelné situaci s vývojem epidemie Covid-19 mohou nastat ve výše uvedeném změny.

Kontrola nahraných prací bude prováděna vždy daný den odevzdání od 9.00 do 23.59. Je nutné počítat s dostatečnou rezervou pro nahrání souborů. Pozdní odevzdání (dohodnuté s vedoucím práce) je potřeba individuálně nahlásit správci archgalerie – Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.  (jan.kaspar@fsv.cvut.cz / mobil: +420 737 164 707) nebo Jiří Mezera (jiri.mezera@fsv.cvut.cz / mobil: +420 608 744 199).

Student může být v průběhu dne administrátorem vyzván k opětovnému nahrání projektu z důvodu jeho chybného vložení: nedodržení typu souboru, jeho velikosti, nebo chyba zadání vyžadovaných údajů.

Pokud by se ve výjimečných případech přesto nepodařilo soubory nahrát, je potřeba soubory neprodleně odeslat (např. přes úschovnu) vedoucímu ateliéru tak, aby bylo prokázáno splnění termínu.

Vzory obálek závěrečných prací – BPA / DPM

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu 
Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo
Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce
Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …)

Bakalářská práce

Vzor obálky bakalářské práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_BP (PDF, 813 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/BP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Diplomová práce

Vzor obálky diplomové práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_DP (PDF, 296 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/DP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Závazné formáty výkresů pro atelierovou tvorbu

X