Odevzdání atelierů 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 – letní semestr

Odevzdání všech ateliérových projektů na katedře architektury v letním semestru akademického roku 2021/2022 bude realizováno vyvěšením vytištěného posteru v Atelieru D a zároveň nahráním v elektronické formě do datového úložiště na archgalerii: http://archgalerie.fsv.cvut.cz

Všichni studenti musí projekt v den odevzdání řádně instalovat do 10.00, resp. do 12.00 hod na určeném místě v Atelieru D. Ve 12.00 bude Atelier D pro studenty uzavřen. Práce, které nebudou předepsaného času řádně a úplně vystaveny, budou hodnoceny jako neodevzdané. Atelieru D bude pro studenty a schůzky pedagogů otevřen v pondělí vždy od 17.00 hod. Zároveň je nutné nahrát ateliérový projekt v elektronické formě (v den odevzdání do 12.00) do datového úložiště na archgalerii dle návodu níže. Kontrola a zveřejnění prací bude probíhat v den odevzdání od 12.00.

ATZ1

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 23. 5. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 23. 5. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 23. 5. 2022 / 14.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 23. 5. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 27. 5. 2022 / do 15.00

AT01

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 23. 5. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 23. 5. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 23. 5. 2022 / 15.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 23. 5. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 27. 5. 2022 / do 15.00

AT3 / ERASMUS bc.

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 30. 5. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 30. 5. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 30. 5. 2022 / 14.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 30. 5. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 3. 6. 2022 / do 15.00

AAKA / ERASMUS mgr.

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 30. 5. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 30. 5. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 30. 5. 2022 / 15.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 30. 5. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 3. 6. 2022 / do 15.00

BPA

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 6. 6. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 6. 6. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 6. 6. 2022 / 14.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 6. 6. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 10. 6. 2022 / do 15.00

DPM

– vyvěšení posteru v Atelieru D – pondělí 6. 6. 2022 / do 12.00
– nahrání práce do datového úložiště na archgalerii – pondělí 6. 6. 2022 / 12.00
– katedrové hodnocení – pondělí 6. 6. 2022 / 15.00
– otevření Atelieru D pro studenty a schůzky – pondělí 6. 6. 2022 / 17.00
– demontáž výstavy – pátek 10. 6. 2022 / do 15.00

__________

Forma a způsob elektronického odevzdání

Projekt v den odevzdání nahraje student do datového úložiště na archgalerii http://archgalerie.fsv.cvut.cz
Do galerie se přihlašuje přes přihlašovací jméno a heslo ČVUT.

Každý projekt bude do archgalerie nahrán prostřednictvím dvou souborů:

1) Charakteristický obrázek – hlavní vizualizace – ve formátu JPG (bude sloužit pro náhled projektu), v poměru rozměrů 4:3 (na šířku) o rozlišení cca 1200px x 900px, optimální velikost je do 1MB (z důvodu rychlého načítání webu)

2) Plachta (prezentační poster) celého projektu – ve formátu PDF v rozměrech podle příslušného ateliéru v optimální velikosti do 30 MB.
Formát výkresu bude dodržen podle typu ateliéru dle platných závazných formátů.
V případě odevzdání více výkresů (plachet) je potřeba je sloučit do jediného pdf souboru o více stranách.

Návod na vložení práce do archgalerie naleznete zde: https://k129.cz/vyuka/navody/knka-002/

Kontrola nahraných prací bude prováděna vždy daný den odevzdání od 12.00. Pozdní odevzdání (dohodnuté s vedoucím práce) je potřeba individuálně nahlásit správci archgalerie – Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.  (jan.kaspar@fsv.cvut.cz / mobil: +420 737 164 707) nebo Jiří Mezera (jiri.mezera@fsv.cvut.cz / mobil: +420 608 744 199).

Student může být v průběhu dne administrátorem vyzván k opětovnému nahrání projektu z důvodu jeho chybného vložení: nedodržení typu souboru, jeho velikosti, nebo chyba zadání vyžadovaných údajů.

Pokud by se ve výjimečných případech přesto nepodařilo soubory nahrát, je potřeba soubory neprodleně odeslat (např. přes úschovnu) vedoucímu ateliéru tak, aby bylo prokázáno splnění termínu.

Závazné formáty výkresů pro atelierovou tvorbu

Vzory obálek závěrečných prací – BPA / DPM

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu 
Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo
Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce
Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …)

Bakalářská práce

Vzor obálky bakalářské práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_BP (PDF, 813 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/BP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Diplomová práce

Vzor obálky diplomové práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_DP (PDF, 296 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/DP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

X