Odevzdání atelierů v akademickém roce 2023/2024

Odevzdání všech ateliérových projektů na katedře architektury bude realizováno vyvěšením vytištěného posteru v Atelieru D a zároveň nahráním v elektronické formě do datového úložiště na archgalerii: http://archgalerie.fsv.cvut.cz

Všichni studenti musí projekt v den odevzdání řádně instalovat do 17.00 hod na určeném místě v Atelieru D. V 17.00 bude Atelier D pro studenty uzavřen pro hodnocení prací vedoucími. Práce, které nebudou předepsaného času řádně a úplně vystaveny, budou hodnoceny jako neodevzdané. Společné katedrové přehlídky proběhnou následující den, tzn. vždy v úterý od 13:00 do 16:00 hod. Komise pro žluté karty bude hodnotit projekty od 16:00 do 17:00 hod. Od 17:00 hod bude možné uskutečnit schůzky se studenty. Zároveň je nutné nahrát ateliérový projekt v elektronické formě do datového úložiště na archgalerii dle návodu níže.

Přehled termínů odevzdání (PDF, 542 kB): TERMÍNY ODEVZDÁNÍ ATELIÉROVÝCH PROJEKTŮ A+S_2023_24_aktualizace.pdf

__________

Forma a způsob elektronického odevzdání

Projekt v den odevzdání nahraje student do datového úložiště na archgalerii http://archgalerie.fsv.cvut.cz
Do galerie se přihlašuje přes přihlašovací jméno a heslo ČVUT.

Každý projekt bude do archgalerie nahrán prostřednictvím dvou souborů:

1) Charakteristický obrázek – hlavní vizualizace – ve formátu JPG (bude sloužit pro náhled projektu), v poměru rozměrů 4:3 (na šířku) o rozlišení cca 1200px x 900px, optimální velikost je do 1MB (z důvodu rychlého načítání webu)

2) Plachta (prezentační poster) celého projektu – ve formátu PDF v rozměrech podle příslušného ateliéru v optimální velikosti do 30 MB.
Formát výkresu bude dodržen podle typu ateliéru dle platných závazných formátů.
V případě odevzdání více výkresů (plachet) je potřeba je sloučit do jediného pdf souboru o více stranách.

Návod na vložení práce do archgalerie naleznete zde: https://k129.cz/vyuka/navody/knka-002/

Kontrola nahraných prací bude prováděna vždy daný den odevzdání od 12.00. Pozdní odevzdání (dohodnuté s vedoucím práce) je potřeba individuálně nahlásit správci archgalerie – Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.  (jan.kaspar@fsv.cvut.cz / mobil: +420 737 164 707) nebo Jiří Mezera (jiri.mezera@fsv.cvut.cz / mobil: +420 608 744 199).

Student může být v průběhu dne administrátorem vyzván k opětovnému nahrání projektu z důvodu jeho chybného vložení: nedodržení typu souboru, jeho velikosti, nebo chyba zadání vyžadovaných údajů.

Pokud by se ve výjimečných případech přesto nepodařilo soubory nahrát, je potřeba soubory neprodleně odeslat (např. přes úschovnu) vedoucímu ateliéru tak, aby bylo prokázáno splnění termínu.

Závazné formáty výkresů pro atelierovou tvorbu

Vzory obálek závěrečných prací – BPA / DPM

V případě dotazů (nebo potřeby vzoru v jiném grafickém formátu) kontaktujte: jiri.mezera@fsv.cvut.cz

Titulní obrázek projektu 
Obrázek (vizualizace) charakterizující projekt – obsah práce.

Písmo
Písmem použitým na obálce je Technika. Použití tohoto písma na obálce je závazné.
Písmo je možné stáhnout zde: https://sharepoint.cvut.cz/inforek/ma/ma_GrafickyManual (po přihlášení stejnými údaji jako do KOSu)

Fotografie autora/autorky práce
Použití fotografie autora/autorky práce umístění fotografie je zcela dobrovolné autor/autorka bere na vědomí, že práce bude veřejně prezentována toto místo je možné ponechat prázdné, případně umístit libovolnou grafiku (logo, avatar, …)

Bakalářská práce

Vzor obálky bakalářské práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_BP (PDF, 813 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/BP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

Diplomová práce

Vzor obálky diplomové práce v PDF (3 stránky, stejné jako obrázky níže) – KA__obalka_DP (PDF, 296 kB)
Editovatelné formáty obálky: https://cp.sync.com/DP (PDF. Illustrator, InDesign). Vzory jsou vytvořeny v Adobe CC 2019, při otevření Illustratoru starší verze sice nahlásí, že nemusí vše fungovat, ale v souboru není žádný grafický prvek, který by se choval nekorektně. Pokud máte starší verzi InDesignu, otevírejte soubor *.idml (InDesign CS4 a novější).

X