Atelier AMG 1 Gleich, Kopřiva, Vočková bude v nastávajícím semestru zpracovávat téma Volnočasové využití rekreační lokality Džbán v Praze 6. Městská část Praha 6, partner naší katedry, očekává od nás inovativní návrhy budoucího využití a zástavby území. Očekáváme od přihlášených týmů architekturu odpovídající soudobým světovým trendům. Chceme, zejména v úvodní fázi práce, pracovat v týmech 2 či 3 studentů. Rádi bychom, abyste se v týmu již znali. Později budete návrh dopracovávat každý za sebe. Motivací atelieru je architektura pohybových a pobytových volnočasových aktivit pro veřejnost, spojená s vodním fenoménem. Praha 6 chce budoucí studentské práce využít k upřesnění funkcí pro území. Po ukončení semestru budou práce vystaveny i mimo ČVUT, budou tedy reprezentovat kvalitu atelierové výuky na naší katedře.

Přihlašujte se pouze v týmech na mail: kopriva.milos@gmail.com
Limit atelieru je 16 studentů.

X