Ve čtvrtek 21. 9. 2017 mezi 10:00 – 13:00 se uskuteční v zasedací síni FSv B-169 interní workshop na téma „Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století“. Koná se jako jeden z řešitelských výstupů grantu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součást národní a kulturní identity ČR“, na němž se pracovníci katedry podílejí spolu s Národním památkovým ústavem, Vysokým učením technickým v Brně a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

X