Vodorovné konstrukce – řemeslná obnova historických staveb
Výukové středisko Fakulty stavební v Telči
23. – 25. 10. 2019

Workshop je otevřen především studentům středních a vysokých škol a vysokoškolským pedagogům, … ale hlavně nadšencům a fandům architektury a stavitelství.

Program workshopu je koncipován do tří pracovních dnů v termínu 23. – 25. 10. 2019 a kombinuje prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady vodorovných konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém
objektu. Druhý a třetí den budou věnovány praktickému cvičení, během kterých bude každý účastník pracovat se stavebními materiály, zdít a opravovat vodorovné konstrukce tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.
Seminář a workshop je připravován s finanční podporou projektu NAKI II DG18P02OVV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“.

Více informací: https://k129.cz/4-workshop-telc/

X