Rekonstrukce dřevěné zvoničky

V rámci nově založeného projekčního architektonického ateliéru katedry architektury FSv bude možno v zimním semestru 2016/17 pro vybraný počet posluchačů magisterského studia vypracovat pod vedením pedagogů katedry památkový projekt obnovy zaniklé dřevěné zvoničky v obci Pohoří u Turnova v Českém ráji. Tento návrh mohou vypracovat vybraní zájemci z ateliérů AMG1 a ATM2 místo soutěžního návrhu vyhlídky pro spol. Penta. Výběr na základě portfolia. Přihlášky a portfolio posílejte na mail mikulas.hulec@fsv.cvut.cz.

Max. počet posluchačů 5.

Obnova zámku Bezděkov u Klatov

V rámci nově založeného projekčního architektonického ateliéru katedry architektury FSv bude možno v zimním semestru 2016/17 pro vybraný počet posluchačů magisterského studia vypracovat pod vedením pedagogů katedry projekt obnovy zámku a jeho okolí v Bezděkově u Klatov. Vybraný omezený počet zájemců může tento návrh zpracovat místo semestrálního zadání AMG1. Výběr na základě portfolia. Přihlášky a portfolio posílejte na mail mikulas.hulec@fsv.cvut.cz.

Max. počet posluchačů 5.

Magisterský Mistrovský atelier

V zimním semestru 2016/17 se poprvé nabízí možnost absolvování předmětu AMGI formou mistrovského ateliéru v atelieru doc. Jakuba Ciglera, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5.

Platí pro omezený počet tří vybraných posluchačů AMG1.

X