Zimní workshop Scola Telcz se zaměří na revitalizaci domu čp.15, Telč – Staré město

Kdy: 10. – 14. 2. 2020
Kde: Telč

Zimní interdisciplinární workshop Scola Telcz, který bude probíhat 10. až 14. února, se v letošním ročníku zaměří na problematiku revitalizace budovy bývalého sociálního bydlení v telčské ulici 9. května. Obdobně jako v předchozích ročnících se program zimní školy bude skládat z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a především ze samostatné práce týmů poskládaných ze studentů různých oborů zúčastněných univerzit. Studentské týmy se v průběhu společného týdne zaměří na historický, urbanistický i společenský kontext budovy a zejména na vypracování návrhů revitalizace a možného využití objektu.

Zimní workshop bude završen v pátek 14. února odpoledne veřejnými prezentacemi zpracovaných návrhů jednotlivých týmů, které proběhnou v prostorách UCT a na které je srdečně zvána i široká veřejnost.

Aktuální informace budou k dispozici na stránkách www.scola-telcz.net a u městského informačního centra.

Scola Telcz je multidisciplinární škola šesti vzdělávacích a výzkumných institucí  – Masarykovy univerzity, Dunajské univerzity v Kremži, Českého vysokého učení technického v Praze, Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Národního památkového ústavu a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – zabývajících se problematikou uchování kulturního dědictví a památkovou péčí. Záměrem školy je rozvíjení ucelených konceptů podložených reálnými potřebami obyvatel, státní správy a samosprávy, a to na příkladech řešení úprav konkrétních objektů, urbanistických projektů či požadavků na změny stávající situace. Výuka probíhá v reálných podmínkách historického města Telče.

Scola_Telcz_2020__invt (PDF, 916 kB)

Annotation – House at 5 (DOCx, 9kB)

doc. Ing. Klára Kroftová, PhD.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury
Klara.Kroftova@seznam.cz
tel.+420 224 357 189

X